Nu er det sæson for vejsidesyn

Når du fra 1. marts igen kører ud på din motorcykel, kan du risikere at møde Færdselsstyrelsen til et vejsidesyn.

I Danmark har vi ikke periodisk syn af motorcykler. Derimod kontrollerer Færdselsstyrelsen motorcyklerne ved såkaldte vejsidesyn for at øge færdselssikkerheden på de danske veje.

Vejsidesyn er en kontrol af din motorcykels tekniske stand og om motorcyklen støjer for meget. Den største bekymring hos Danske motorcyklister, er om deres motorcykler overholder støjkravene. På din MC kan du på fabrikationsskiltet aflæse hvor meget din motorcykel må larme, ved et bestemt omdrejningstal.

Ekstra fokus på vejsidesyn i 2024

Ifølge Færdselsstyrelsen vil der også være ekstra fokus på vejsidesyn i 2024?

Færdselsstyrelsen vil i 2024 målrette indsatsen for vejsidesyn af motorcykler ud fra vores erfaringer fra 2023. Færdselsstyrelsen vil derfor øge indsatsen på de tidspunkter og i de områder hvor motorcyklerne er på vejen. Det vil typisk være sen eftermiddag, aften og weekender, og i forbindelse med motorcykel træf og samlinger.

Færdselsstyrelsen

Kan Politiet lave vejsidesyn?

Færdselsstyrelsen er de eneste der udfører vejsidesyn af motorcykler efter Bekendtgørelse nr. 2671 af 28/12/2021. Politiet har dog mulighed for at stoppe og kontroller motorcykler for støj og  lign. jf. deres regler. Færdselsstyrelsen vil dog samarbejde med politiet og gennemfører fælleskontroller af motorcykler i løbet af 2023.

Støjkrav til udstødning

Er din motorcykel fra før 2004 er der ikke krav om typegodkendt udstødning, så længe du overholder de støjkrav der er angivet på din typeplade. Er din motorcykel fra 2004 eller senere, så skal der være monteret en E-godkendt udstødning.

Men hvor meget må din motorcykel støje

Støjkravene er forskellige afhængigt af alderen og typen af motorcykel. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på reglerne for din motorcykel, inden du tager afsted på sæsonens første tur.

De gældende målemetoder er beskrevet i Færdselsstyrelsens detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr eller ”Vejledning om syn af køretøjer” i afsnit 11.01.

Mistænker Færdselsstyrelsens inspektører, at din motorcykel støjer for meget, undersøger de det på en af følgende måder:

Hvis din motorcykel er ældre end 1. juli 1969

Inspektøren vurderer, om motorcyklen støjer mere end normalt for den pågældende model.

Har inspektøren mistanke om for højt støjniveau, bliver du bedt om at skaffe oplysninger, billeder eller tegninger af originalen eller af udstødningen for at kontrollere, om udstødningen svarer til den originale motorcykel.

Hvis din motorcykel er mellem 1. juli 1969 og 1. oktober 1982

Hvis motorcyklen er nyere end 1. juli 1969, vil der altid blive foretaget en støjmåling. For motorcykler fra før 1. oktober 1982 vil støjtallet blive sammenlignet med dét, som står på typegodkendelsen, og hvis motorcyklen ikke er typegodkendt, vil den blive kontrolleret i forhold til de faste, tilladte værdier, der kan findes i Vejledning om syn af køretøjer. I alle tilfælde tillades en tolerance på + 3 dB(A).

Hvis din motorcykel er nyere end 1. oktober 1982

Hvis motorcyklen er nyere end 1. juli 1969, vil der altid blive foretaget en støjmåling. Her kontrollerer inspektøren motorcyklen i forhold til standstøjtal på den pågældende typegodken­delse, i DMR eller på fabrikationspladen. Den tilladte tolerance er på + 3 dB(A).

Inspektøren finder omdrejningstal og dB-grænsen på din motorcykels fabrikationsplade eller typegodkendelse.

Hvis der ikke er noget tilgængeligt standstøjtal (med tilhørende omdrejningstal), vil du blive bedt om at skaffe værdierne fra importøren af motorcyklen. Alternativt skal motorcyklen støjmåles hos en teknisk tjeneste eller godkendt prøvningsinstans, forinden den kan godkendes ved vejsidesynet.

Hent typegodkendelse

Her kan du hente og downloade typegodkendelser som passer til din motorcykel. Her kan du som oftest se hvor meget den må larme.

https://fstyr.autoit.dk/webform1.aspx

Du kan også slå din nummerplade op i køretøjsregistret (DMR) på motorregister.skat.dk. Her kan støjtallet (DB) være opgivet, men det er dog ikke altid tilfældet.

Få testet om din udstødning er lovlig

Er du i tvivl om din udstødning er lovlig i forhold til støjkrav, så kan det være en løsning at få målt hvor mange DB den larmer. Hos Applus bilsyn kan du få en udstødningsattest. Det koster kr. 420,- og så kan du dokumentere at din udstødning er testet og i lovlig stand, hvis du skulle blive stoppet af politiet og udtaget til kontrol.

Første gangs bøden for at blive stoppet af politiet med en udstødning der larmer for meget er kr. 2.500,- så er du i tvivl, så er det en god ide at få lavet en udstødningsattest.

Læs mere og bestil tid på applus bilsyn

Sådan foregår et vejsidesyn

En inspektør fra Færdselsstyrelsen foretager kontrollen af din motorcykel. Kontrollen foregår ved vejsiden, ofte på en rasteplads, parkeringsplads eller i en synshal.

Når inspektøren kontrollerer din motorcykels tekniske stand, handler det om de ting som du lærte da du tog dit motorcykelkørekort. Det er kontrol af bremser, dæk, forgaffel, bagsvinger, udstødning, lys og eventuelle konstruktive ændringer. Inspektøren har kaliberet udstyr med i bilen til at kontrollere din motorcykel.

Inspektøren kontrollerer også rapporter fra eventuelle tidligere syn og vejsidesyn, og om du har fået udbedret mangler fra den forrige rapport.

Hvis inspektøren vurderer, at din motorcykel støjer for meget, kan inspektøren lave en støjmåling. Det kan du læse mere om i linket sidst i artiklen.

Hvis du får konstateret fejl på din motorcykel

Når vejsidekontrollen er gennemført, får du udleveret en vejsiderapport med eventuelle fejl på din motorcykel.

Hvis inspektøren konstaterer fejl og mangler på din motorcykel, kan inspektøren indkalde dig til et kontrolsyn i en synsvirksomhed. Her kontrollerer synsvirksomheden, at din motorcykel er i lovlig stand. Inspektøren kan også tage beslutning om brugen af din motorcykel, indtil du har udbedret manglerne

Konstaterer inspektøren farlige mangler, som udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden eller har indvirkning på miljøet, kan inspektøren beslutte, at du ikke må anvende motorcyklen, før du har udbedret manglerne.

Fakta om vejsidesyn

Siden 1. januar 2022 har alle EU-lande indført regler for enten periodisk syn af motorcykler eller effektive alternative trafiksikkerhedsforanstaltninger.

I Danmark har vi ikke periodisk syn af motorcykler. I stedet for kontrollerer Færdselsstyrelsen motorcykler ved såkaldte vejsidesyn.

Som motorcyklist er du forpligtet til at samarbejde med inspektøren, og give inspektøren adgang til din motorcykel.

Mere information om vejsidesyn

Find mere information om vejsidesyn og støjmålinger på https://fstyr.dk/da/

F.A.Q om vejsidesyn

Hvordan foregår et vejsidesyn?

En inspektør fra færdselsstyrelsen kontrollerer din motorcykels tekniske stand. Det er kontrol af bremser, dæk, forgaffel, bagsvinger, udstødning, lys og eventuelle konstruktive ændringer. Inspektøren har kaliberet udstyr med i bilen til at kontrollere din motorcykel.

Hvor meget må en motorcykel larme?

Det kommer an på din model. På fabrikationsskiltet, som sidder på motorcyklen, kan du aflæse hvor mange decibel din MC må larme ved et bestemt omdrejningstal.

Er min MC udstødning lovlig?

Er din motorcykel fra 2004 eller senere, så skal du have en E-godkendt udstødning, som er godkendt til modellen. Er din MC fra før 2004, så skal din udstødning ikke være E-godkendt, men skal stadig overholde støjkravet på din motorcykel.

Forfatter

Redaktør & motorcyklist på XMOTO

Skriv en kommentar